Opłaty

Koszt czynności notarialnych

Opłaty notarialne to złożony temat, który obejmuje różne składniki kosztów. Mają one na celu nie tylko wynagrodzenie notariusza za wykonane czynności, ale także pokrycie podatków, opłat sądowych oraz innych kosztów związanych z przeprowadzeniem danej czynności prawnej.

  • Taksa Notarialna: Jest to główna opłata pobierana za dokonanie określonej czynności notarialnej. Jej wysokość jest regulowana przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wysokość taksy jest uzależniona od rodzaju i wartości przedmiotu czynności.
  • Podatki: Kancelaria, w imieniu Państwa, pobiera również obowiązkowe podatki:
    • Podatek od czynności cywilnoprawnych: Pobierany przy realizacji umów sprzedaży, pożyczek, hipotek, zamiany i innych.
    • Podatek od spadków i darowizn: Dotyczy czynności związanych z darowiznami oraz spadkami.
  • Opłaty Sądowe: Są one pobierane przy wnioskach o wpis do księgi wieczystej oraz w innych przypadkach wymagających interakcji z sądami rejonowymi.
  • Podatek VAT: Do każdej taksy notarialnej dodawany jest podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.

Szacowanie kosztów

Zachęcam do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią w celu uzyskania dokładnych informacji o opłatach za konkretne czynności notarialne. Aby określić koszty, konieczne może być dostarczenie odpowiednich dokumentów dotyczących czynności, jaką chcą Państwo dokonać.

Kontakt z Kancelarią →